2 , 1 8

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Crystal Pa­la­ces for­år har kun hand­let om FA Cup, og nu hvor pro­fi­ler­ne er ved at va­e­re klar - Yo­han Ca­baye har godt nok va­e­ret tvivl­s­om, men for­ven­tes at spil­le - er hol­det al­de­les fint og skal slet ik­ke va­e­re så un­der­tip­pe­de, som til­fa­el­det er her. Man­che­ster Uni­ted har ik­ke va­e­ret over­be­vi­sen­de i den­ne sa­e­son, og selv om for­men har va­e­ret sti­gen­de her mod slut­nin­gen af sa­e­so­nen, skal det og­så med i lig­nin­gen, at man har mødt fle­re hold uden ret me­get at spil­le for og at spil­let som sådan ik­ke er over­be­vi­sen­de. Fin va­er­di i et spil på Crystal Pa­la­ce.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.