UGENS APP

BT - - NOTER - Navn: Pris: In­fo:

Meploy Gra­tis IOS 9.0 el­ler an­droid Har du brug for hja­elp til en op­ga­ve? Det kan va­e­re til at sam­le et skab fra Ikea, slå gra­es­set i ha­ven el­ler hvad du nu el­lers har sva­ert ved selv at få gjort? Så down­lo­ad ap­pen ’meploy’. Med den kan du som ’ar­bejds­gi­ver’ ud­by­de en op­ga­ve, som in­ter­es­se­re­de ’ar­bejds­ta­ge­re’ kan by­de ind på at lø­se. Ti­me­løn­nen er fast – 150 kr. i ti­men og en op­ga­ve kan ud­by­des til at ta­ge mel­lem en og syv ti­mer. Når job­bet er ud­ført be­ta­ler du via ap­pen. Bag­ef­ter kan beg­ge par­ter be­døm­me hin­an­dens pra­e­sta­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.