Szhir­ley

BT - - INTERVIEW -

• Szhir­ley Nova Be­an­ca Ro­ka­haim. • Født 23. sep­tem­ber 1976. • Gift med mu­sikpro­du­cer Mads Møl­ler, som hun har søn­ner­ne Elt­on 6 år og Bil­le 2 år med. • De­bu­te­re­de i ju­ni 1996 med R&B-al­bum­met ’I’m Co­m­ing’. • Sang so­und­tra­ck­et til Sus­an­ne Bi­ers film fra 1999 ’Den ene­ste ene’. • De­bu­te­re­de i 2006 som sku­e­spil­ler i Østre Gasva­erk Te­a­ters op­sa­et­ning af ’West Si­de Story’. Og hav­de i 2009 ho­ved­rol­len i mu­si­ca­len ’Elsk mig i nat’. • I TV2-pro­gram­met ’Top­pen af pop­pen’ delt­og hun i 2011, sam­men med bl.a. eks­ka­e­re­sten Jo­ke­ren. • Med i ’Tam Tam’-revy­en i Ti­vo­li i 2014 og 2015. • For­fat­ter til bør­ne­bø­ger­ne om ’Char­lie’ den før­ste ud­kom i ef­ter­å­ret 2015. Den na­e­ste ud­kom­mer se­ne­re på året. • Med sin nye sing­le ’Split­tet’ støt­ter Szhir­ley Bør­ne­hja­elps­da­gen, der ar­bej­der for at styr­ke an­brag­te børn og un­ge i Dan­mark, så de kan kla­re sig på egen hånd i de­res voks­ne liv – og kan bry­de den ne­ga­ti­ve so­ci­a­le arv. Se me­re på Bhd.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.