Vi Hyt­tel

BT - - 180° -

• 37 år. • Bå­d­flygt­ning fra Viet­nam. • Kom til Dan­mark i 1984, da hun var fem år gam­mel. • Hun kom her­til med sin fa­et­ter, men uden si­ne fora­el­dre. • Vok­se­de op i en ple­je­fa­mi­lie i Nord­jyl­land. • Er gift med Kas­per og har bør­ne­ne Vi­ctor på to år og Ele­a­nor på 11 må­ne­der. • Ud­dan­net kon­struk­tør og de­sign­tek­no­log. • Dri­ver virk­som­he­den Thi Thao, som for­hand­ler hen­des de­sign. • Thi Tha­os Cha­ri­ty Pro­jekt • Thi Thao do­ne­rer 100 styk­ker de­sig­ner­tøj. • Over­skud­det går ube­skå­ret til at hja­el­pe børn på flugt og de­les mel­lem Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp, Red Bar­net, Bør­ne­Fon­den og Uni­cef. We­e­kend - 21.05.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.