Dansk de­sign

BT - - MODE -

Gå på op­da­gel­se i den dan­ske de­sig­ner Eli­se Gugs uni­vers, når der skal skik på og stil over ar­bejds­gar­dero­ben. Gugs kre­a­tio­ner er klas­si­ske og lang­tids­hold­ba­re in­ve­ste­rin­ger. Eli­se­gug.com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.