D

BT - - TEMA -

in mund si­ger ‘nej’, ‘nej’. Di­ne øj­ne si­ger ‘ja’. Den kend­te stro­fe er 99 år gam­mel, men sta­dig li­ge så sand som den­gang, den blev sun­get. For of­te si­ger vi no­get an­det, end vi egent­lig me­ner – og fø­ler. Bli­ver vi f.eks. spurgt om ma­den smag­te godt? El­ler om vi har det godt? Sva­rer vi of­te ja. Og­så selv­om vi ik­ke bry­der os sa­er­lig me­get om kre­bi­net­ter og grøn­kål, el­ler fak­tisk er in­de i en stres­set og travl pe­ri­o­de.

Iføl­ge kro­p­s­sprogs­eks­per­ten Jes­per Bergstrøm ly­ver vi, for­di vi ik­ke vil gø­re an­dre ke­de af det, el­ler for­di, vi er ban­ge for at sand­he­den vil få kon­se­kven­ser for os selv.

»Din ra­tio­nel­le hjer­ne forta­el­ler, at du skal si­ge, at det går fint, men den fø­lel­ses­ma­es­si­ge hjer­ne forta­el­ler sand­he­den – gen­nem krop­pen. For

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.