Al­drig

BT - - TEMA -

Ko­bra­en Der er ik­ke no­get va­er­re end at ta­le med én, der ud­vi­ser ter­ri­to­ri­al ad­fa­erd ved at ha­ve ar­me­ne bag nak­ken. Krop­pen sig­na­le­rer, at du be­stem­mer og er over­le­gen, og hvert øje­blik kan gå til an­greb – som en ko­braslan­ge. Lyt­ten­de Når du hol­der dig til ha­gen, be­ty­der det, at du lyt­ter. Kir­t­ler i ha­gen er for­bun­det til hjer­nen, og gør, at du i den­ne po­si­tion bed­re hu­sker det, der bli­ver sagt til dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.