Ud­skyd bero­li­gel­sen

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

• Man­ge tror, at for­sik­rin­ger be­ro­li­ger børn. Er dit barn f.eks. be­kym­ret for, at der skal kom­me et ter­r­or­an­greb i Dan­mark, er en na­tur­lig re­ak­tion at ta­le med bar­net om, hvor lil­le ri­si­ko­en er og for­sik­re om, at det dan­ske for­svar og po­li­ti har styr på si­tu­a­tio­nen. Men det er lidt som at tis­se i buk­ser­ne for at hol­de var­men. For bar­net får man­ge gan­ge kun en mid­ler­ti­dig be­ro­li­gel­se, der kun hol­der ind­til na­e­ste gang, en usik­ker­hed duk­ker op. Så er der brug for for­sik­rin­ger igen. Af­tal i ste­det med bar­net at ud­sky­de usik­ker­heds­snak­ken til se­ne­re på da­gen. Det la­e­rer bar­net, at det er ro­bust nok til at rum­me usik­ker­he­den og selv kan hånd­te­re si­ne tvivls­tan­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.