Be­gra­ens grub­le­ri­er­ne

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

• Man­ge fora­el­dre ta­ler me­get og la­en­ge med de­res børn om ne­ga­ti­ve tan­ker og fø­lel­ser for at hja­el­pe bar­net til at be­ar­bej­de trau­mer og dår­li­ge tan­ker. Vi mø­der fora­el­dre som bru­ger man­ge ti­mer dag­ligt på at ta­le dår­li­ge op­le­vel­ser igen­nem, bå­de for at hja­el­pe bar­net med at få tan­ker­ne ud af ho­ve­d­et og for at fin­de de bed­ste løs­nin­ger. Stra­te­gi­en har den bag­si­de, at de ti­melan­ge sam­ta­ler fast­hol­der bar­nets stress, dår­li­ge hu­mør el­ler fø­lel­se af håb­løs­hed Af­tal hel­le­re en fast be­kym­rings­tid på maks. ½ ti­me dag­ligt, hvor ne­ga­ti­ve tan­ker og pro­ble­mer gen­nem­gås og I sam­men fin­der løs­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.