Me­takog­ni­tiv te­ra­pi

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

• Har dit barn det sta­dig skidt ef­ter oven­na­evn­te for­søg, bør du over­ve­je me­takog­ni­tiv sam­ta­le­te­ra­pi for børn. Her la­e­rer dit barn at be­gra­en­se si­ne be­kym­rin­ger uan­set pro­ble­mer og livs­omsta­en­dig­he­der. Bar­net bli­ver ro­bust til at kla­re nu­va­e­ren­de og frem­ti­di­ge kri­ti­ske si­tu­a­tio­ner og ud­for­drin­ger uden at få psy­ki­ske li­del­ser af det. Te­ra­pi­for­men har vist den bed­ste ef­fekt over­for psy­ki­ske li­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.