Hyg jer sam­men

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

• Li­der dit barn af stress, er det vig­tigt at bru­ge tid sam­men med bar­net på an­dre ting end pro­ble­mer og di­ag­no­ser. Tag en tur i Ti­vo­li el­ler gå en tur i sko­ven og tal om no­get helt an­det end pro­ble­mer og ne­ga­ti­ve fø­lel­ser. Tan­ker som: ’hvad skal vi la­ve i we­e­ken­den?’, ’hvil­ken ka­ge skal vi ba­ge sam­men?’, el­ler ’hvad går der i bi­o­gra­fen?’ er mindst li­ge så vig­ti­ge em­ner at bru­ge tid på sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.