B

BT - - BOG-FIX -

ase­ret på vir­ke­li­ge ha­en­del­ser,« står der på bag­si­den af Jakob Ol­riks ’Natsva­er­mer’. En au­to­fik­tiv ro­man om sex, magt og ka­er­lig­hed, og det ly­der jo loven­de. Men desva­er­re druk­ner au­to­fik­tio­nen i dår­ligt sprog, kli­che­er og for­fat­te­rens au­to­ero­ti­ske an­be­fa­ling af sig selv.

Ef­ter et fored­rag bli­ver forta­el­le­ren Jakob Ol­rik op­søgt af den un­ge kvin­de Lu­na, der vil forta­el­le om sit se­xliv. Snart flyt­ter hun ind, og forta­el­le­ren står uden for vin­du­et og lu­rer på da­men. Lig­ger hun mon på sen­gen og spil­ler Can­dy Crush på sin mo­bil? Nej, hun ona­ne­rer na­tur­lig­vis. For hun er kon­stant li­der­lig, og når Lu­na støv­su­ger, fo­re­går det og­så i top og g-streng.

»Jeg kan li­de at ha­ve be­va­e­gel­ses­fri­hed«, si­ger hun, mens forta­el­le­ren slø­ret ser til og en ’søj­le af skold­hedt jern’ slår op i ham.

Men Lu­na er ik­ke ba­re sex og sor­te blon­der. Hun har og­så en for­tid. Det vi­ser sig, at hun har va­e­ret au pair på en her­re­gård, hvor bør­ne­pas­ning blev af­løst af blowjobs, grup­pe­sex og tre­kan­ter, og at den op­le­vel­se blev ind­led­nin­gen til en tid som escort­pi­ge. Alt det be­tror hun den lal­le-sav­len­de forta­el­ler, som slet ik­ke kan va­e­re i sin krop af bar li­der­lig­hed, sam­ti­dig med at han

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.