På vej til mig

BT - - BOG-FIX -

An­net­te Birk­mann hav­de ae­g­te­mand, ar­ki­tekt­teg­net hus i Hel­lerup samt et job som ad­vo­kat. Al­li­ge­vel var hun ik­ke til­freds. Som 34-årig tog hun en skel­sa­et­ten­de be­slut­ning: Lod sig skil­le, drop­pe­de job­bet, køb­te en mo­tor­cy­kel og rej­ste va­ek. Nu har hun skre­vet ’Rej­sen til mig – om at fin­de fri­he­den i til­va­e­rel­sens ube­kvem­me re­a­li­te­ter’. In­for­ma­tions For­lag, 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.