BT - - KULTUR -

Til bø­ger­ne: ’Det sto­re bogty­ve­ri’ (sam­men med Lea Kors­gaard, 2005), ’Ene­ga­en­ger – po­rtra­et af en prins’ (2010), ’Pa­ris’ (Vi­de ver­den) (bi­drag til bo­gen, 2012), ’Am­bas­sa­dø­ren’ (2015). • Bl.a. jour­na­list på Po­li­ti­ken, DR-kor­re­spon­dent i Frank­rig.

DR-kor­re­spon­dent i USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.