Stéphanie Surrugue • • •

BT - - KULTUR - Ful­de navn: Født: Ud­dan­nel­se:

Stéphanie Ma­rie Surrugue. I Hvi­d­ov­re 3. fe­bru­ar 1977. Gre­ve Gym­na­si­um, Roskil­de Uni­ver­si­tets­cen­ter og In­sti­tut Cat­ho­lique de Pa­ris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.