HVOR­DAN VIR­KER EPO?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EPO (ERYTHROPOIETIN) er det mest kend­te stof, som er ble­vet mis­brugt i cy­kel­spor­ten og an­dre idra­ets­gre­ne. Ved at ta­ge ek­stra epo – det bli­ver i for­vej­en ud­vik­let i krop­pen – dan­ner knog­le­mar­ven end­nu fle­re rø­de blod­le­ge­mer. De rø­de blod­le­ge­mer be­står af stof­fet ha­e­mog­lo­bin, som bin­der ilt fra lun­ger­ne og sen­der det ud til mus­k­ler­ne via blo­det. Jo fle­re rø­de blod­le­ge­mer, de­sto me­re ilt får mus­k­ler­ne, der så kan hol­de til end­nu me­re og hår­de­re fy­sisk ak­ti­vi­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.