OM DA­GEN

BT - - NYHEDER - En helt ny

135.000 med ca. 10 kø­er i gns. Ca. 3.200 med 180 kø­er i gns. 1965 2016 AN­TAL MA­EL­KE­PRO­DU­CEN­TER I DAN­MARK

prog­no­se fra land­bru­gets vi­dens­cen­ter Se­ges, vi­ser, at kon­ven­tio­nel­le be­drif­ter med 300-400 kø­er i gen­nem­snit vil få et un­der­skud på 1,4 mio. kr. i 2016 og et mi­nus på 725.000 kr. i 2017. Det er før, land­man­den har få­et løn el­ler for­ren­tet sin egen­ka­pi­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.