Cho­ke­ret na­bo: Han var flink og rar

BT - - NYHEDER -

NABOER at han sad i kø­re­stol, for­di han li­ge­som jeg hav­de få­et en blod­prop, og vi kom hos den sam­me fy­si­o­te­ra­pe­ut. Han bo­e­de ale­ne og var glad for at få en øl, men jeg ved ik­ke af, at der kom li­tau­e­re el­ler an­dre hos ham. Der har ik­ke va­e­ret no­get bal­la­de med ham. Det er i hvert fald ik­ke no­get, jeg har hørt no­get til,« si­ger na­bo­en, som ik­ke øn­sker at få sit navn i avi­sen.

Selv­om fle­re af be­bo­er­ne på vej­en har lagt ma­er­ke til man­den i kø­re­sto­len, var han ik­ke en, der rend­te na­bo­er­ne på dø­re­ne. Det forta­el­ler en af de an­dre be­bo­e­re.

»Det er me­get tragisk at ta­en­ke på. Jeg ved ba­re, at han bo­e­de ale­ne og sad kø­re­stol, men jeg ved ik­ke af, at han kom sam­men med no­gen fra vej­en,« si­ger ved­kom­men­de, der og­så helst vil hol­de sit navn ude af ’pres­sen’. BOGENSE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.