Men­ne­skea­e­den­de kro­ko­di­l­ler i Fl­o­ri­da

BT - - NYHEDER -

NILKROKODILLER For­ske­re har op­da­get, at der svøm­mer mindst tre nilkrokodiller rundt i sum­p­om­rå­der­ne i den ame­ri­kan­ske stat Fl­o­ri­da. I mod­sa­et­ning til al­liga­to­rer, som der er man­ge af i blandt an­det Everg­la­des-om­rå­det, ja­ger nilkrokodiller men­ne­sker. I Afri­ka syd for Sa­ha­ra dra­e­ber nilkrokodiller op til 200 men­ne­sker hvert år.

BBC rap­por­te­rer, at der mu­lig­vis er fle­re end de tre nilkrokodiller løs i Fl­o­ri­da.

Hvor­dan de er kom­met til Fl­o­ri­da, vi­des ik­ke.

»De er ik­ke svøm­met her­til fra Afri­ka,« kon­sta­te­rer zoo­lo­gen Ken­neth Krysko fra Uni­ver­si­ty of Fl­o­ri­da til AP.

Iføl­ge Krysko er det mest sand­syn­li­ge, at kro­ko­di­l­ler­ne er bragt ulov­ligt til Fl­o­ri­da.

De tre kro­ko­di­l­ler blev fun­det til­ba­ge i 2009, i 2012 og i 2014. Men det er først for ny­lig ble­vet fast­slå­et ved hja­elp af nye dna-test, at de tre dyr fak­tisk er nilkrokodiller.

Al­liga­to­rer er al­min­de­li­ge i Fl­o­ri­da og en del af na­tu­ren. De kan bli­ve op til fi­re me­ter lan­ge. En nil­kro­ko­di­l­le er no­get stør­re med si­ne op til seks me­ters la­eng­de.

Nilkrokodiller spi­ser alt. Li­ge fra fisk til fug­le, pat­te­dyr og alt­så men­ne­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.