Sma­gen er bøf

BT - - NYHEDER -

grov­bol­le. Så skal man spi­se fast­food, sy­nes jeg egent­lig, at man ba­re skal gå ’all in’. Så la­en­ge man ik­ke gør det for tit og el­lers spi­ser sundt.«

Mc­Do­nald’s Dan­mark op­ly­ser, at et lig­nen­de eks­pe­ri­ment ik­ke har fun­det sted i Dan­mark, li­ge­som der hel­ler ik­ke er pla­ner om det på nu­va­e­ren­de tids­punkt. Det bli­ver kun mar­gi­nalt sun­de­re at spi­se en fast­food­bur­ger i en grov­bol­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.