HVAD ER BEDST?

BT - - NYHEDER -

BT har gen­nem blinds­mag­ning for­søgt at te­ste, om en bøf la­vet af fersk ok­se­kød sma­ger bed­re end den sa­ed­van­li­ge fros­ne bøf, der fin­des i Mc­Do­nald’s ret­ter. I for­sø­get har tre af BTs jour­na­li­ster hver smagt to ek­sem­pla­rer af den klas­si­ske Big Mac - en ua­en­dret ver­sion og en, med en hjem­mela­vet bøf. BT har få­et hja­elp til at ef­ter­lig­ne sma­gen så me­get som mu­ligt i den hjem­mela­ve­de ud­ga­ve. Den sik­re løs­ning, når der ik­ke Jes­per Bruun Chri­sti­an­sen, 26 For­hold til Big Mac: Har mas­ser af er­fa­ring med Big Mac-bur­ge­re. Om bur­ge­ren med den fer­ske bøf: »Den er ud­ma­er­ket. Den sma­ger mar­kant an­der­le­des, og det stri­der lidt mod grund­prin­cip­pet, da Big Mac al­tid sma­ger ens – og så­dan bør det va­e­re.« »Den er sød, og må­den kø­det smul­drer i mun­den på, gør den nem at tyg­ge og man får op­le­vet al­le sma­ge­ne i bur­ge­ren på én gang.« Ori­gi­nal.

skal la­ves mad.

»Man kan tyg­ge me­re i bøf­fen. Den er og­så en ken­de me­re salt, og så kan man for­nem­me kø­det i mun­den la­en­ge­re, hvor den an­den hur­tigt blev lidt mo­set i det.«

»Den sma­ger me­re af røg, og så er den sø­de­re. Man skal ik­ke tyg­ge helt så me­get i bøf­fen. Man la­eg­ger ik­ke så me­get ma­er­ke til den i bur­ge­ren.«

Ori­gi­nal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.