Stor­by da­ek­ket af aske ef­ter vold­somt vulka­nud­brud

BT - - NYHEDER -

ASKEREGN Et kraf­tigt vulka­nud­brud har sendt sto­re ma­eng­der af aske ind over Cos­ta Ri­cas ho­ved­stad San José. Bi­ler og byg­nin­ger er da­ek­ket af aske, og en stank af svovl ha­en­ger i luf­ten over by­en, be­ret­ter nyheds­bu­reau­et AFP.

De sto­re ma­eng­der støv bli­ver ud­s­py­et af vulka­nen Tur­ri­al­ba, der lig­ger cir­ka 30 ki­lo­me­ter fra San José.

»Det ser ud til at va­e­re det kraf­tig­ste ud­brud i seks år,« si­ger vulka­no­log Gi­no Gon­za­lez i et tv-in­ter­view.

Sto­re grå røg­sky­er va­el­te­de ud af den 3340 me­ter hø­je vulkan i fre­dags. Tv-ka­na­ler fra San José vi­ser op­ta­gel­ser af luk­ke­de sko­ler samt hund­red­vis af men­ne­sker, som sø­ger mod ho­spi­ta­ler for at bli­ve be­hand­let for vej­rtra­ek­nings­be­sva­er og hud­pro­ble­mer.

Der bor knap 300.000 men­ne­sker i det lil­le mel­le­ma­me­ri­kan­ske lands stør­ste by.

Den na­tio­na­le kri­se­kom­mis­sion rå­der ind­byg­ger­ne til at ba­e­re ma­sker og ifø­re sig ta­et­sid­den­de tøj for at be­skyt­te lun­ger og hud mod asken.

Fle­re fly­af­gan­ge er indstil­let i om- rå­det. José. Ud­brud­det er det kraf­tig­ste i seks år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.