Trå­d­løs lyd skal

BT - - NYHEDER -

TEST De før­ste trå­d­lø­se højt­ta­le­re lig­ne­de tra­di­tio­nel­le højt­ta­le­re. De var rek­tangu­la­e­re, og en­he­der­ne send­te al­le mu­sik­ken ud i sam­me ret­ning, li­ge­som det er til­fa­el­det med tra­di­tio­nel­le hi­fi-højt­ta­le­re. Går du i dag ind i din lo­ka­le elek­tro­nik­for­ret­ning og kig­ger på de trå­d­løs højt­ta­le­re – som der er man­ge af – er det på­fal­den­de, så man­ge af dem der er run­de el­ler er for­met, så ly­den bli­ver spredt i me­re end én ret­ning.

Mod­sat det tra­di­tio­nel­le hi­fi-ste­reosa­et, hvor vi be­nyt­ter to højt­ta­le­re til at op­nå god spred­ning i rum­met, sa­el­ges trå­d­lø­se højt­ta­le­re sja­el­dent i sa­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.