Bjør­ne ind­ta­ger brand­ha­er­get by

BT - - NYHEDER -

Når ind­byg­ger­ne i den ca­na­di­ske by Fort McMur­ray na­e­ste må­ned be­gyn­der at ven­de til­ba­ge ef­ter den enor­me brand, der har ha­er­get om­rå­det i uge­vis, skal de for­ment­lig for­hol­de sig til et nyt pro­blem.

By­en, der før bran­den hu­se­de knap 90.000 men­ne­sker, har nu og­så få­et sel­skab af en del sor­te bjør­ne, der er gå­et på jagt i skral­des­pan­de og så­gar og­så fry­se­re i den men­ne­ske­tom­me by.

Det op­ly­ser de lo­ka­le vildt­myn­dig­he­der iføl­ge Reu­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.