Boy­band-idol skal kø­re ra­es i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

CLAS­SIC RA­CE Boyzo­ne-stjer­nen Sha­ne Lynch for­mår ik­ke kun at sa­et­te pi­ge­hjer­ter op i fart - han har og­så fuld­sta­en­dig styr på de ha­es­bla­e­sen­de he­ste­kra­ef­ter. Der­for har ra­cing­tea­met Mas­si­ve Mo­tor­sport med sid­ste års DTCvin­der Cas­per El­gaard i spid­sen in­vi­te­ret den 39-åri­ge ir­ske sang­stjer­ne til at kø­re en af hol­dets to bi­ler, når der kø­res ga­de­løb i MASCOT DTC til Clas­sic Ra­ce i Aar­hus den 27. til 29. maj.

»Ik­ke nok med at han er kendt fra sin mu­sik­kar­ri­e­re, han er og­så ra­cer­kø­rer, og har va­e­ret bag et rat i man­ge år, så han kø­rer rig­tig godt,« si­ger El­gaard, team­chef i Mas­si­ve Mo­tor­sport, i en pres­se­med­del­el­se.

Og­så hos FDM-DTC gla­e­der man sig over scoopet med san­ge­ren. Har ra­ce­rer­fa­ring »Sha­ne Lynch er et af de me­re an­der­le­des nav­ne, der har kørt med. Ik­ke nok med at han er kendt fra sin boy­band­tid, han har og­så ra­ce­rer­fa­ring og har kørt den en­gel­ske mo­tor­sport­s­se­rie GT, så han bli­ver spa­en­den­de at ha­ve med i fel­tet,« ly­der det fra di­rek­tør Jes­per Carl­sen.

Ga­de­lø­bet i Aar­hus kø­res på al­min­de­li­ge ve­je og ik­ke på en ra­cer­ba­ne, og der­for er lø­bet ek­stra ner­vepi­r­ren­de. Skri­der man ud fra vej­en, ram­mer man et au­tova­ern el­ler i va­er­ste fald en be­ton­mur. De sam­le­de hold­po­int Selv om Sha­ne Lynch ik­ke går di­rek­te ef­ter DTC-tit­len, bi­dra­ger hans pra­e­sta­tion til Mas­si­ve Mo­tor­sports sam­le­de hold­po­int.

»Han skal ik­ke ba­re op mod nog­le af Dan­marks bed­ste ra­cer­kø­re­re han skal og­så dy­ste mod dem på en ba­ne, hvor han vir­ke­lig bli­ver kø­re­tek­nisk ud­for­dret. Men det til trods har jeg en for­vent­ning om, at Sha­ne Lynch gi­ver alt, hvad han har, og at han kom­mer til at lig­ge i den spa­en­den­de del af fel­tet,« til­fø­jer Cas­per El­gaard om scoopet.

Boyzo­ne knu­ste ad­skil­li­ge pi­ge­hjer­ter op gen­nem 90er­ne med po­p­bal­la­der som ’All That I Ne­ed’, ’Love Me For A Rea­son’ og ’Pi­c­tu­re Of You’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.