Rid­der­ne ka­em­per i Dy­re­ha­ven

BT - - NYHEDER -

TEATER I DET FRI Vil­de rid­de­re, som ka­em­per in­da­edt med de­res lan­ser. En blå fe, som rej­ser sig ma­jesta­e­tisk mod den sor­te af­ten­him­mel, der bli­ver lyst op af fuld­må­nen. Og magisk sce­ne­lys, der ka­ster lys på tra­e­er­ne om­kring Ul­ve­da­le­ne, mens sku­e­spil­ler­ne si­ger de­res sid­ste replik­ker. Den­ne som­mer ind­ta­ger Det Kon­ge­li­ge Teater Dy­re­ha­ven nord for Kø­ben­havn med stor­slå­e­de rid­de­re, smuk­ke kostu­mer og vil­de sce­ne­ef­fek­ter, når kam­pen mel­lem det go­de og det on­de skal ud­spil­le sig i op­sa­et­nin­gen af styk­ket ’Kong Art­hur’.

Med plads til 3.600 til­sku­e­re per fo­re­stil­ling og me­re end 200 med­vir­ken­de fra sku­e­spil­le­re til he­ste og sta­ti­ster på sce­nen er Det Kon­ge­li­ge Teater ved at va­e­re klar til pre­mi­e­re på ons­dag. 80.000 dan­ske­re har al­le­re­de købt bil­let til forta­el­lin­gen om kong Art­hurs for­søg på at gen­rej­se sit tab­te Eng­land, mens rid­der­ne af det run­de bord er uden­lands for at jag­te gra­len.

Det er sy­ven­de gang, at Det Kon­ge­li­ge Teater spil­ler i det fri.

BT be­søg­te he­ste og sku­e­spil­le­re i Dy­re­ha­ven un­der en af de sid­ste prø­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.