Der­for gi­ver kej­ser­snit al­ler­gi

BT - - NYHEDER -

En an­der­le­des sam­men­sa­et­ning af tarm­bak­te­ri­er er må­ske for­kla­rin­gen på, hvor­for børn født ved kej­ser­snit har stør­re ri­si­ko for at ud­vik­le ast­ma og al­ler­gi­er se­ne­re i li­vet. Det forta­el­ler for­ske­re fra blandt an­det Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i et nyt stu­die. »Vo­res hy­po­te­se er, at hvis du bli­ver ud­sat for det for­ker­te bak­te­ri­e­mil­jø, får du en uhel­dig mod­ning af dit im­mu­nap­pa­rat, der se­ne­re kan fø­re til syg­dom,« si­ger pro­fes­sor Hans Bis­gaard fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.