Refn fik sel­skab af Mads Mik­kel­sen ved gal­la

BT - - TV/RADIO -

film ’Dri­ve’ fra 2011 tog tu­ren op ad trap­pen til sa­len Grand The­a­tre Lu­mière, hvor gal­lapre­mi­e­rer­ne for Guld­pal­me-kan­di­da­ter­ne hol­des. Kon­kur­re­rer mod Se­an Penn I kon­kur­ren­cen om Guld­pal­men er Ni­co­las Win­ding Refn blandt an­det op­pe mod Se­an Penn, der er ud­ta­get til kon­kur­ren­cen med fil­men ’The Last Fa­ce’, og den kun 27-åri­ge Xavi­er Do­lan, der med fil­men ’It’s On­ly The End Of The Wor­ld’ del­ta­ger i ho­ved­kon­kur­ren­cen for an­den gang.

Det er tred­je gang, Ni­co­las Win­ding Refn dy­ster om Guld­pal­men. Om han vin­der den­ne gang, bli­ver af­slø­ret søn­dag. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.