MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Tri­ne Panum Kjeld­sen (født 19. marts 1971 i Aar­hus) er i dag kunst­ma­ler, ud­dan­net cand. phil. i dansk og me­di­e­vi­den­skab fra Aal­borg Uni­ver­si­tet. Hun blev an­sat i 1996 på TV 2, var op­rin­de­lig va­ert på Mor­gen-nyhe­der­ne og ar­bej­der i dag som stu­di­e­va­ert på TV2. Nyhe­der­ne og re­dak­tør på kri­mi­nal­ma­ga­si­net Sta­tion 2 Ef­ter­lyst. Hun er gift med med Lars Ste­en Pe­der­sen, med hvem hun har to børn. Hun er ak­tu­el med ud­stil­lin­gen - ’SPONTANEOUS’, der kan op­le­ves i gal­le­ri­et frem til 24. Ju­ni. Hjem­mesi­den er : www.tri­ne­pa­num.dk Dren­ge­sel­skab er let­te­re

1.

Op­vok­set med kunst

2.

Bort­før­te lil­le­bror

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.