Ild i ben­zinDun­can

BT - - ALKA SUPERLIGA -

BRANDVARM van­vidsco­me­ba­ck.

Tre gan­ge score­de Morten Dun­can Ras­mus­sen, og da det sid­ste af de mål faldt i dom­me­rens over­tid, var det ene po­int sik­ret til aar­hu­si­a­ner­ne. Men der skal åben­bart me­re til at gø­re den må­lvan­te an­gri­ber ek­sta­tisk.

»Det var fedt, at man kun­ne hja­el­pe hol­det med at kom­me til­ba­ge i kam­pen. Vi var lidt skuf­fe­de over os selv i sto­re de­le af kam­pen. Vi spil­le­de ik­ke op til det ni­veau, vi ved, vi har, og som vi har vist i an­dre kam­pe. Så det var dej­ligt, at vi kun­ne kom­me til­ba­ge til sidst,« sag­de Morten Dun­can Ras­mus­sen ef­ter kam­pen til TV3 Sport. Må­l­hu­mør gi­ver po­int AGF er op­pe på fi­re kam­pe uden ne­der­lag i tra­ek. En fin sta­ti­stik for en klub, der ind­til for to uger si­den ik­ke hav­de vun­det he­le for­å­ret. Det skyl­des alt­så ik­ke mindst Morten Dun­can Ras­mus­sens sto­re må­l­hu­mør. Så­dan no­get gi­ver po­int. An­gri­be­ren får dog og­så stor ros for det ar­bej­de, han gør uden for ba­nen.

»Jeg må ba­re ta­ge hat­ten af for Dun­can. Syv mål i tre kam­pe nu. Den Dun­can, jeg ar­bej­der med i AGF, er en mand med end­nu me­re an­svar på si­ne skul­dre end i FCM. Han er købt ind som en af am­bas­sa­dø­rer­ne for den stil og den nye frem­tid, vi går i mø­de. Jeg kan ma­er­ke, at det er en Dun­can, der ta­ger langt stør­re an­svar, end han tid­li­ge­re har gjort. Han tra­ek­ker la­es­set og går for­re­st. Det har han al­tid gjort, men han gør det i en ek­stra grad uden for ba­nen, og det er fan­ta­stisk at ha­ve Dun­can,« si­ger Glen Rid­ders­holm. Snydt for sej­re­ns sød­me Co­me­ba­ck­et var flot af AGF, men i FCN var ud­sig­ten til sejr et syn, man ik­ke hav­de set la­en­ge. Det vil­le ha­ve va­e­ret de før­ste tre po­int i seks kam­pe for Kas­per Hjul­mand. Han er købt ind som en af am­bas­sa­dø­rer­ne for den stil og den nye frem­tid, vi går i mø­de. Jeg kan ma­er­ke, at det er en Dun­can, der ta­ger langt stør­re an­svar, end han tid­li­ge­re har gjort. Han tra­ek­ker la­es­set og går for­re­st

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.