Dun­can-hat­tri­ck ful­den­der vildt AGF-co­me­ba­ck i Farum

BT - - ALKA SUPERLIGA -

AGF var ne­de 0-3 på FC Nord­s­ja­el­lands kunst­gra­es­ba­ne med ty­ve mi­nut­ter til­ba­ge af den or­di­na­e­re spil­le­tid, men så våg­ne­de Morten Dun­can Ras­mus­sen op og score­de hat­tri­ck. Det sid­ste mål blev sat ind i ab­so­lut sid­ste se­kund af over­ti­den.

Det stod el­lers ik­ke skre­vet no­gen ste­der, at AGF skul­le ha­ve po­int med hjem fra Farum. FCN hav­de bragt sig for­an 3-0 på mål af Jos­hua Jo­hn, An­dreas Max­sø og Marcus Ing­vart­sen, mens AGF-spil­ler­ne hav­de va­e­ret vold­somt uskar­pe på de­res eg­ne af­slut­nin­ger bå­de før og ef­ter pau­sen.

Hjem­me­hol­det hav­de valgt at gi­ve chan­cen til 21-åri­ge Ru­nar Alex Ru­nars­son i må­let på be­kost­ning af David Jen­sen. Han spil­le­de en for­nuf­tig kamp, men han kun­ne ik­ke gø­re me­get, da Dun­can i slut­mi­nut­ter­ne gik må­la­mok. Tva­er­ti­mod kun­ne han med ret­te ska­el­de ud på sit for­svar, som vir­ke­de til at ha­ve ta­get sej­ren på forskud ef­ter må­let til 3-0. Ved in­gen af Dun­cans scor­in­ger sad mar­ke­rin­ger­ne sa­er­lig ta­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.