René Hol­ten vin­der Wor­ld Cup-guld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­marks bed­ste ka­ja­kro­er, René Hol­ten Poul­sen, vi­ste og­så i går loven­de OL-form ved Wor­ld Cup’en i Du­is­burg. I fi­na­len var dan­ske­ren op­pe imod hård mod­stand i 1.000 me­ter en­er­ka­jak i form af fle­re af de for­mode­de va­er­ste kon­kur­ren­ter til OL-me­dal­jer­ne i au­gust, men dan­ske­ren sat­te al­le og en på plads og vandt gul­det i sik­ker stil. René Hol­ten før­te fra start til mål og flød over stre­gen for­an bel­gi­e­ren Artuur Pe­ters og den ty­ske tid­li­ge­re ver­dens­me­ster Max Hoff på de ef­ter­føl­gen­de plad­ser.

»Det var dej­ligt at se, at tak­tik­ken vir­ke­de og gav René sej­ren,« si­ger Dansk Ka­no og Ka­jak For­bunds sport­s­chef, Bo Vester­gaard. VM-guld num­mer fem Tjek­ken Jo­sef Dostal, som og­så er tid­li­ge­re ver­dens­me­ster og vandt VM-sølv i Mila­no sid­ste år, blev num­mer fi­re. Og­så num­mer tre og fem ved det se­ne­ste VM var i fi­na­len i Wor­ld Cup’en i Du­is­burg.

René Hol­ten hav­de på vej­en mod fi­na­len vun­det bå­de sit ind­le­den­de he­at og sin se­mi­fi­na­le.

Wor­ld Cup-guld­me­dalj­en ved sa­e­sonåb­ne­ren i Du­is­burg var dan­ske­rens fem­te af slagsen i kar­ri­e­ren.

René Hol­ten Poul­sens pres­se­ansvar­li­ge op­ly­ser i øv­rigt, at dan­ske­ren er den ka­ja­kro­er i ver­den, der har flest po­di­e­pla­ce­rin­ger i 1.000 me­ter en­er­ka­jak si­den OL i Lon­don 2012. 14 gan­ge har han nu va­e­ret på po­di­et i de ta­el­len­de in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­cer.

I gårs­da­gens an­den fi­na­le med dansk del­ta­gel­se slut­te­de Em­ma Aa­strand Jør­gen­sen på ni­en­de­plad­sen i 200 me­ter en­er­ka­jak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.