DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­mark vi­ste end­nu en­gang, at vi skal ta­ges se­ri­øst som is­ho­ck­ey-na­tion, da lands­hol­det kva­li­fi­ce­re­de sig til kvart­fi­na­ler­ne ved VM. Og oven­på et ha­e­der­ligt exit til stormag­ten Fin­land, er der god grund til at se lyst på frem­ti­den.

Så­dan ly­der kon­klu­sio­nen hos Nor­di­cBet. Book­ma­ke­ren er klar med od­ds på, om Dan­mark kva­li­fi­ce­rer sig til OL i is­ho­ck­ey for før­ste gang no­gen­sin­de. Og med od­ds 1,75 på, at dan­sker­ne vin­der kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen i sep­tem­ber, lig­ner det dansk OL-del­ta­gel­se.

»Kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen fal­der på et rig­tig godt tid­punkt, for­di lands­hol­det for­ment­lig vil ha­ve de fle­ste NHL-pro­fi­ler til rå­dig­hed. Så selv­om Hvi­derusland har hjem­me­ba­ne er vi ik­ke ban­ge for at gø­re dan­sker­ne til re­la­tivt kla­re fa­vo­rit­ter«, si­ger Nor­di­cBets od­ds­sa­et­ter og pres­se­chef Thomas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.