1 , 7 3

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har va­e­ret stor for­skel på må­den de to hold har kun­ne for­be­re­de sig til den­ne kamp på. Bar­ce­lo­na har i ro og mag kun­ne la­de op til kam­pen, mens Se­vil­la skul­le til Ba­sel ons­dag og spil­le Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­le - som trods alt var no­get vig­ti­ge­re end den­ne kamp. Det har gi­vet­vis ko­stet kra­ef­ter fy­sisk, og der­for er det sva­ert at se dem la­ve over­ra­skel­sen i den­ne kamp. Bar­ce­lo­na vir­ker til at va­e­re ov­re den kri­se, der ram­te dem for en må­ned si­den, og der­for lig­ger det lidt i kor­te­ne, at Bar­ce­lo­na kom­mer til at vin­de den­ne kamp sik­kert.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an -1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.