2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter en dår­lig start på for­å­ret, har AB fun­det me­lo­di­en med ot­te sej­re i ni kam­pe, men al­li­ge­vel går vi imod dem her. Thi­sted har nem­lig og­så fun­det for­men - ik­ke mindst på ude­ba­ne, hvor man har hen­tet po­int fi­re gan­ge i tra­ek. Thi­steds hold er gan­ske sta­er­kt med of­fen­si­ve pro­fi­ler som Son­ny Ja­cob­sen og Mik­kel Ag­ger, og AB har før dum­met sig hjem­me mod jy­ske hold, idet man hver­ken har slå­et Aar­hus Fremad el­ler Bra­brand. Til­med le­ver AB fint med kryds, så alt an­det li­ge vir­ker der til at va­e­re gan­ske fin va­er­di i et spil på ga­ester­ne.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.