Må­ske fle­re pen­ge til Skat

BT - - NYHEDER -

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) ‘af­vi­ser ik­ke’, at Skat kan få til­ført fle­re res­sour­cer Det si­ger han til dag­bla­det Politiken:

»Hvis man til­fø­rer Skat fle­re pen­ge på moms­rå­det el­ler an­dre om­rå­der, skal man fin­de dem først og pri­o­ri­te­re no­get an­det i min­dre om­fang. Og jeg af­vi­ser ik­ke, at der bli­ver til­ført fle­re res­sour­cer. Men jeg sy­nes, at man skal tra­ef­fe den po­li­ti­ske be­slut­ning på et op­lyst grund­lag, og det gør vi, når vi har re­sul­ta­tet af ser­vi­ce­ef­ter­sy­net ef­ter som­mer­fe­ri­en og se­ne­re på året, når Rigs­re­vi­sio­nens rap­port kom­mer,« si­ger Kar­sten Lauritzen.

BT for­søg­te i går at få en kom­men­tar til Jørn Ri­ses ud­ta­lel­ser fra skat­te­mi­ni­ste­ren, men uden held. Mi­ni­ste­ri­et hen­vi­ste dog til, at skat­te­mi­ni­ste­ren på et sam­råd i ja­nu­ar frem­lag­de en ra­ek­ke ini­ti­a­ti­ver til at styr­ke ind­sat­sen mod moms­svin­del og at skat­te­mi­ni­ste­ren iva­ert­sa­et­te det om­tal­te ser­vi­ce­ef­ter­syn af moms-om­rå­det, hvor der er ri­si­ko for svin­del.

Men der vil al­tid va­e­re nog­le, der vil sny­de statskas­sen, me­ner Kar­sten Lauritzen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.