Svigt

BT - - NYHEDER -

Når man la­e­ser BT-hi­sto­ri­en om, hvor­dan ple­je­cen­tret Sym­fo­ni­en i Na­est­ved Kom­mu­ne svig­ter i sin be­hand­ling af sku­e­spil­ler-ka­em­pen Jens Ok­king, mi­ster man tro­en på sy­ste­met. Uva­er­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.