Kvin­de vold­ta­get i kø­ben­havnsk bag­gård ef­ter by­tur

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havn: En 46-årig kvin­de blev nat­ten til søn­dag vold­ta­get, da hun var på vej hjem fra en by­tur.

Over­gre­bet ske­te i en bag­gård ved Lin­nés­ga­de ved Nør­report Sta­tion, op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti. Søn­dag for­mid­dag er op­lys­nin­ger­ne om man­den spar­som­me.

»Det er en kvin­de, der er på vej hjem fra by­en. I den for­bin­del­se er der en mand, der ret­ter hen­ven­del­se til hen­de, hvor­ef­ter han ta­ger fat i hen­de og fø­rer hen­de hen til en bag­gård, hvor han vold­ta­ger hen­de,« si­ger den cen­tra­le ef­ter­forsk­nings­le­der Dan Aa­ker­hjelm Sø­ren­sen.

Po­li­ti­et fik anmeldelsen om over­fal­det klok­ken 03.42. Det er uklart, pra­e­cis hvor­når for­bry­del­sen skal ha­ve fun­det sted.

»Kvin­den er ved at bli­ve af­hørt in­de på sta­tio­nen. Vi har va­e­ret frem­me på ger­nings­ste­det og fo­re­ta­ge nog­le tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser, og hun er des­u­den ble­vet un­der­søgt på Cen­ter for Seksu­el­le Over­greb, forta­el­ler Dan Aa­ker­hjelm Sø­ren­sen.

Ind­til vi­de­re er kvin­dens erin­dring om ger­nings­man­den til­sy­ne­la­den­de be­gra­en­set. Hun ved ik­ke, hvor gam­mel han er, men mu­lig­vis er han ud­la­en­ding. Hans hår er mørkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.