Tv-stjer­ne gift for tred­je gang

BT - - NYHEDER -

Den kend­te tv-sku­e­spil­ler Eva Longo­ria strå­le­de, da hun lør­dag sag­de ’ja’ til sin for­lo­ve­de, Jo­se An­to­nio Ba­ston, ved et stor­slå­et bryl­lup i Me­xi­co.

Par­ret gif­te­de sig ved en pri­vat ce­re­mo­ni, hvor de var om­gi­vet af om­kring 80 per­so­ner, der bå­de ta­el­ler ven­ner og fa­mi­lie, skri­ver Ho­la USA.

Sku­e­spil­ler, der er bedst kendt for sin rol­le i Des­pe­ra­te Hou­sewi­ves, var iført en ele­gant kjo­le og et ka­em­pe smil, da hun gik ned ad kir­ke­gul­vet med sin ud­kår­ne un­der ar­men.

Det er dog ik­ke før­ste gang, at Des­pe­ra­te Hou­sewi­ve­s­stjer­nen går op ad kir­ke­gul­vet. Sku­e­spil­le­rin­dens før­ste ae­g­te­skab var med Ty­ler Chri­stop­her fra ’Ge­ne­ral Ho­spi­tal’, men par­ret blev skilt i 2004. Si­den gif­te­de hun sig med NBA­stjer­nen To­ny Par­ker, men og­så det­te ae­g­te­skab gik i styk­ker, i 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.