Le­vako­vic

BT - - NYHEDER -

Clau­dio Al­pa­ci­no Pe­tro­vic. Nevø til Gi­mi, søn af Clau­dio. UDVIST 25 år. Kro­a­tisk stats­bor­ger. Idømt et år og tre må­ne­ders fa­engsel og ud­vis­ning i 12 år for van­vids­kør­sel på her­o­in og hash i 2015 i lands­ret­ten. Ud­sendt til Sve­ri­ge, hvor han har op­hold­stil­la­del­se. Gi­mi Le­vako­vic. FORSØGT UDVIST 46 år. Kro­a­tisk stats­bor­ger. Har 26 dom­me bag sig for bl.a. tri­ck­ty­ve­ri­er, trus­ler og af­pres­ning. Idømt et år og tre må­ne­ders fa­engsel og ud­vis­ning i 12 år for trus­ler og vå­ben­be­sid­del­se. Slap for ud­vis­ning i lands­ret­ten og Hø­jeste­ret. Bli­ver snart løsladt. Django Le­vako­vic. UDVIST 42 år. Kro­a­tisk stats­bor­ger. Har 30 dom­me bag sig for bl.a. ty­ve­ri og rø­ve­ri. Idømt fem års fa­engsel og ud­vis­ning for be­stan­dig i by­ret­ten i 2013 for groft hjem­me­rø­ve­ri mod 77-årig mand i Kastrup be­gå­et sam­men med bro­de­ren Ste­fa­no. Stad­fa­e­stet af lands­ret­ten og Hø­jeste­ret. Af­so­ner sta­dig i dansk fa­engsel. Ju­ra Le­vako­vic. Nevø af Gi­mi/søn af Giovan­ni. UDVIST 28 år. Kro­a­tisk stats­bor­ger. Har fle­re dom­me for ty­ve­ri­er og rø­ve­ri­er bag sig. Udvist be­tin­get i bå­de 2008 og 2010. Idømt fem års fa­engsel og ud­vis­ning for be­stan­dig for hjem­me­rø­ve­ri og bank­rø­ve­ri i 2012 i lands­ret­ten. Fik af­slag på at fø­re sa­gen ved Hø­jeste­ret. An­ket til Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol. Af­so­ner sta­dig i dansk fa­engsel. Giovan­ni Ste­fa­no Le­vako­vic. UDVIST 52 år. Kro­a­tisk stats­bor­ger. Har fle­re dom­me for ty­ve­ri og ind­brud bag sig. Idømt fi­re år og 11 må­ne­ders fa­engsel og ud­vis­ning for be­stan­dig i by­ret­ten i 2013 for groft hjem­me­rø­ve­ri mod 77-årig mand i Kastrup be­gå­et sam­men med bro­de­ren Django. Stad­fa­e­stet i lands­ret­ten. Op­gav at fø­re sa­gen ved Hø­jeste­ret. Af­so­ner sta­dig i dansk fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.