Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Mo­gens Lyk­ke­toft Man er ble­vet nødt til at la­ve nog­le stram­nin­ger, som man ik­ke gik ind for tid­li­ge­re. Ik­ke ba­re i Dan­mark, men og­så i Tys­kland og Sve­ri­ge for ek­sem­pel for at da­em­me op for, at lan­de­ne vil­le bli­ve ur­e­ger­li­ge el­ler pra­e­get af nog­le me­re ube­ha­ge­li­ge hold­nin­ger

FN-for­mand og MF (S), til Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.