Sti­ne Bram­sens lil­le søn faldt ud ad vin­due

BT - - NYHEDER -

San­ge­r­in­den Sti­ne Bram­sen måt­te lør­dag af­ly­se en kon­cert i Svend­borg, få mi­nut­ter før hun skul­le på sce­nen. År­sa­gen var bå­de dra­ma­tisk og al­vor­lig: Hen­des blot et år og ot­te må­ne­der gam­le søn Al­fred var nem­lig fal­det ud af et vin­due på 1. sal. Det skri­ver Ek­stra Bla­det.

Sti­ne Bram­sen og hen­des band var et af ho­ved­nav­ne­ne på Open Air i Svend­borg, men da hun stod bag sce­nen, fik hun den cho­ke­ren­de be­sked. Søn­nen blev kort ef­ter ind­lagt på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

På In­s­ta­gram tak­ke­de Sti­ne Bram­sen i går for man­ge hils­ner. I føl­ge hen­des agent er søn­nens til­stand sta­bil, men la­e­ger­ne hol­der ham un­der ob­ser­va­tion.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.