Thor­dis Wim­se­bo Alf

BT - - NYHEDER -

»Selv­om de ik­ke er helt så sto­re som scha­e­fe­re, kan de sta­dig­va­ek kla­re me­get frisk luft, hvil­ket er fint, da vi beg­ge er fril­ufts­men­ne­sker, som ny­der at til­brin­ge tid uden­dørs.« »Ik­ke så fryg­te­lig me­get. Vi har al­le­re­de nu tra­e­net dem ret me­get, og de har va­e­ret ut­ro­ligt hur­ti­ge til at la­e­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.