’PÅ HØJDE MED O

BT - - SPORTEN -

TRI­UMF Mat­hi­as Boe til TV2 Spor­ten ef­ter fi­na­len. Men hvor stort er det så? I Malmö vandt Dan­mark tre guld­me­dal­jer ved det in­di­vi­du­el­le VM i bad­min­ton i 1977, og her stod 40.000 men­ne­sker og hyl­de­de de dan­ske hel­te, da de kom hjem fra Sve­ri­ge. Poul-Erik Høy­er si­destil­ler den­ne tri­umf samt sit OL-guld med det, det dan­ske hold op­nå­e­de i går. Der sid­der må­ske en halv mil­li­ard og ser det her på tv-ska­er­men. Hold ka­eft det er fedt det her. Jeg skal kø­be den stør­ste fla­ske champag­ne Jeg fa­el­de­de en tå­re, da Vi­ctor Axel­sen ka­ste­de sin ketsjer og sin trø­je ud til pu­bli­kum. Det var smukt Poul-Erik Høy­er Jeg kan li­ge fo­re­stil­le mig, hvor­dan de har det nu. Ba­re det at va­e­re med i tur­ne­rin­gen var uden tvivl no­get af det stør­ste i min kar­ri­e­re Pe­ter Ga­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.