19. fe­bru­ar 2016

BT - - SPORTEN -

Man­che­ster Uni­teds sa­e­son når lav­punk­tet en tors­dag af­ten i Her­ning. Stor­klub­ben ta­ber helt fortjent med 1-2 til FC Midtjyl­land ef­ter et klun­tet mat­chvin­der­mål af Paul Onu­a­chu (bil­le­det). Fle­re me­di­er spe­ku­le­rer i, om det var van Gaals sid­ste kamp i spid­sen for Uni­ted.

En for­fa­er­de­lig af­ten i Eind­ho­ven sa­et­ter en brat stop­per for en af van Gaals få fi­ne Uni­ted-pe­ri­o­der. Ned­t­u­ren kul­mi­ne­rer, da for­svars­spil­le­ren Luke Shaw bra­ek­ker be­net i en vold­som ta­ck­ling. Man­che­ster Uni­ted mi­ster et vig­tig skridt i kam­pen om Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen, da hol­det le­ve­rer en ra­ed­sels­fuld pra­e­sta­tion og ta­ber 1-2 til kri­se­ram­te Sun­der­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.