Sion’

BT - - SPORTEN -

mod Lyng­by, der i lig­hed med Hor­sens al­le­re­de hav­de sik­ret sig op­ryk­ning. I en kamp, der bøl­ge­de frem og til­ba­ge, og hvor Vej­le var for­an 2-1, end­te man med at ta­be 3-4, og der­med var op­ryk­nin­gen un­der al­le om­sta­en­dig­he­der uden for ra­ek­ke­vid­de.

Bit­tert for den østjy­ske tra­di­tions­klub, som el­lers hav­de sat al­le sejl til for at ven­de til­ba­ge til Su­per­liga­en. Det er et åbent spørgs­mål, om der og­så ef­ter som­mer­fe­ri­en er øko­no­mi til at dri­ve klub­ben vi­de­re på sam­me blus end­nu et år i den na­est­bed­ste ra­ek­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.