2,00

BT - - SPORTEN -

Det lig­ner ik­ke man­ge mål på Brønd­by Sta­dion i dag. Va­er­ter­ne er uden Riza Dur­mi­si på grund af ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket er en sva­ek­kel­se of­fen­sivt, da af­lø­se­ren Jes­per Ju­els­gård ik­ke har de sam­me of­fen­si­ve kva­li­te­ter. Ba­nen i Brønd­by er hel­ler ik­ke fan­ta­stisk, og her skal man op imod et Vi­borg­hold, der og­så er sva­ek­ke­de of­fen­sivt med ka­ran­ta­e­ne til Ser­ge De­blé og ska­de til Osama Ak­har­raz. De er godt nok og­så uden ar­bejd­s­om­me Jep­pe Grøn­ning, hvil­ket tra­ek­ker lidt fra det­te spil, men ge­ne­relt set sco­rer Brønd­by ik­ke ret me­get på eget gra­es.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.