3,50

BT - - SPORTEN -

Der står en plads i Bun­des­liga­en på spil i af­ten, og det kan me­get nemt bli­ve en me­get nervøs kamp. Den før­ste kamp blev 1-1, hvil­ket åb­ner op for, at den kan gå helt i stå, hvis den­ne kamp og­så står 1-1 på et tids­punkt. I de to se­ne­ste år af dis­se play­off-kam­pe er den før­ste kamp ble­vet uaf­gjort, og re­tur­kam­pe­ne er så endt med sam­me re­sul­tat - se­ne­st sid­ste år, hvor HSV ef­ter for­la­en­get spil­le­tid fik over­vun­det Karls­ruhe. På en dag uden de helt vil­de spi­lob­jek­ter, prø­ves her et spil på, at den­ne ty­ske gy­ser­kamp en­der uden vin­der ef­ter 90 mi­nut­ter.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.