Ndt i se­xli­vet H

BT - - NYHEDER -

NATTESØVN OG SELVVAERD ja til, at de har si­mu­le­ret or­gas­me, og 49 pct. si­ger til­med, at de har gjort det fle­re gan­ge.

At tal­le­ne er så hø­je, cho­ke­rer ik­ke par­te­ra­pe­ut Mar­tin Øster­gaard.

»De gør det for hus­fre­dens skyld,« me­ner han.

Og kol­le­ga og se­xo­log Jo­an Ør­ting ud­tryk­ker det så­dan her. »Kvin­der si­mu­le­rer for, at man­den kan få sin ud­løs­ning, så hun kan få sin søvn.«

Helt galt på den er de ik­ke. Iføl­ge un­der­sø­gel­sen si­ger 31 pct., at de gør det for at få det seksu­el­le over­stå­et, mens he­le 35 pct. an­gi­ver part­ne­rens selvvaerd som år­sa­gen. Han skal ik­ke fø­le sig mis­lyk­ket el­ler ked af det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.