Par­for­hold med børn Sing­ler

BT - - NYHEDER -

Slap nu af. Lad op­va­sken stå og nul­ler­ma­en­de­ne fly­de og brug i ste­det ti­den på at va­e­re sam­men med din mand. Hvis du sprin­ger hver an­den ren­gø­ring over, kan det godt va­e­re, at hjem­met er lidt snav­set, men til gen­ga­eld har du bed­re tid til at have et godt sexliv med din mand. MAEND Hja­elp kvin­den med det prak­ti­ske. La­eg va­ske­tø­jet sam­men og tag op­va­sken – uden at hun be­der dig om det. Det vil hun be­trag­te som en stor ka­er­lig­hed­ser­kla­e­ring, og det øger i den grad chan­cen for at få sex. Drop spil­let, og gør hvad du har lyst til. Man­ge kvin­der bru­ger ut­ro­ligt man­ge kra­ef­ter på at spil­le kost­ba­re og le­ve op til det, de tror, man­den vil have. Hvis du har lyst til at have sex med en mand på før­ste da­te, så gør det, i ste­det for at spe­ku­le­re over, hvad det vil sig­na­le­re. MAEND Find mands­mo­det frem. Tag ini­ti­a­tiv og tra­ed ud af din com­fort zo­ne. Lad va­e­re med at sid­de og gem­me dig bag en mo­bil­te­le­fon og forta­el i ste­det kvin­den, at hun er smuk og dej­lig, når du mø­der hen­de i vir­ke­lig­he­den. MAEND Ac­cep­ter, at din for­må­en aen­drer sig. Det er må­ske ble­vet sva­e­re­re at få rejs­ning, men det be­ty­der ik­ke, at se­xli­vet skal gå i stå. La­er at bru­ge ha­en­der­ne og re­sten af krop­pen i ste­det for at va­e­re så pik­fik­se­ret – det kan gø­re dig til en bed­re el­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.